Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nar rlu nti bơh kon se tâm bon lan ta Dak N’Soong

18/07/2019 14:58 G7T+7

Nar rlu nti lah tâ gơi ăp kon se nti sam bŭt dơi m’ak pâl jêh du năm nsrôih nti sam bŭt. Mô gĕh kơt kon se tâm bon têh, kon se tâm bon lan ta n’qual Dak N’Soong iê gĕh ntŏk pâl uĕh.

Khă nĕ, âk kon se joi êng nau pâl đăp mpăn n’hanh uĕh ma păng nơm tâm ban gĕh ăp ntil nau tâm klŭp cầu, meo tĕng đe, kir bêl hao ka lơ phut, su sih, k’dăt rse… gơi yan rlu nti gĕh âk nau m’ak.

​​​​​​​​

Kon se bon Bu N’Jiang, xă Trường Xuân pâl “Meo tĕng đe”

​​​​​​​​​

Kon se bon Bu Bơ, xă Trường Xuân pâl su sih

​​​​​​​​

K’dăt rse jêng du ntil ndơ pâl dơi kon se bu ur pâl âk

​​​​​​​​​

M’ak pâl klŭp cầu ta wâl

Mai Anh

1,846
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.