Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau tâm ban tâm nau way bơh bu nuyh Tày n’hanh Nùng ta Krông Nô

30/12/2016 13:44 G12T+7

Tĕng Jrô Bu Nong n’qual Krông Nô, tâm lam n’gor abaơ gĕh 19 bu nong iê bu nuyh gŭ rêh ndrel đah 6.397 rnăk, 28.615 bu nuyh, tâm nĕ bon lan bu nong iê bu nuyh Tày, Nùng lah 1.754 rnăk đah lơ 7.697 bu nuyh.

Nau ngơi phung Tày – Nùng tĕng nau ngơi Tày – Thái gĕh âk ngăn nau tâm ban tâm nau way. Tâm nau rêh, đon lan Tày – Nùng way rêh tâm dăch, mô gĕh tâm nkhah, gĕh nau kan wăng sa tăm tơm n’hanh rong mpô pa tâm ban, ndâk nkra ngih wâl tâm kơt… Kho ao soh mbăn tâm nar rbŭn, bu nuyh Tày – Nùng way soh kho ao mi nal piâh, ao jong ti, kho gleh ti, gĕh rse văn bŭt, siăm ndô ta bôk n’hanh mô gĕh jĭng tanh rup kao. Bơh đah nau bư brah ơm bu nong, bu nuyh Tày – Nùng tâm lam n’qual hôm e gĕh âk nau way tâm kơt tâm nau rêh, nau way tâm ban: Bư brah trŭnh tâm lŏ tăm ba, bư brah “lẩu then”, bư brah ma Ngọc Hoàng, “Thập điện Diêm Vương” (10 nuyh mât chiă n’gar ŭnh), ndơ uh đơn tính - mprơ then, nau pâl kăl e…

Bon lan Tày – Nùng ta xă Dak Sôr pâl kreh đơn tính – mprơ then ndre

Kho ao soh mbăn n’hanh nau way tâm nau rêh bu nuyh Nùng tâm ban đah bu nuyh Tày

Lah ndu ndơ sa, ăp ndơ sa dơi gâm tă bơh phe, ngon piăng bêt dơi bu nuyh Tày – Nùng ŭch ngăn dŏng sa ôi mhau, ăp tâ rbŭn bư brah

Bình Nhi

957
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.