Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh rbŭn mbah siăm kơ nar ngoay ăp pơh ta Nam Dong

20/02/2020 13:41 G2T+7

Ntơm năm 2017 tât abaơ, xă Nam Dong (Čů Jŭt) ndâk lih li nau rbŭn mbah siăm kơ nar ngoay ăp pơh. Ta tâ rbŭn mbah siăm kơ aơ, Ðảng ủy, HÐBL, UBBL xă n’hanh ăp n’gâng kan lĕ nchŭn treng uănh ăp ntil nau dơi pah kan tâm du pơh n’hanh ndâk njêng nau mĭn kan, nau pah kan mhe. Nau kan jao ăp ntil nau kan dơi xă mbơh hưn ân gĭt gơi bư trŭnh nau rbŭn, ndăn mông nar pah kan ma Bu nuyh bon lan.

Bơh đah nĕ, ta tâ rbŭn mbah siăm kơ, ăp kan bộ xă tâm r’gâl mbơh ndơn n’kôch nau uĕh nuih n’hâm, nau mĭn, nau pah kan Hồ Chí Minh gơi nti, tĕng kơt nuih n’hâm Wa Hồ. Aơ jêng nau rbŭn uĕh, suy kơl ndâk njêng nau way uĕh tâm ntŏk kan bri dak ta Nam Dong.

Dâk sŏng ndâk nau rbŭn mbah siăm kơ

Kan bộ tâm r’gâl n’kôch nđơn Wa Hồ n’hanh ndâk njêng ăp ntil nau kan ta pơh mhe

Kan bộ, kông chức xă Nam Dong hăn nŭm ta bơh năp ntŏk kan ôi nar 1 ăp pơh

Lê Phước

1,705
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.