Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntil nau uĕh Rbŭn pâl tâm yan kao Leng Nung năm 2019

21/02/2019 14:02 G2T+7

Tâm bar nar lơ 14 n’hanh 15/2, ta Bon bư nau kan bon N’Jriêng, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lĕ pơk tâ Rbŭn pâl tâm kan kao Leng Nung năm 2019.

Ðah nau moh kan “Ăp ntil nau uĕh rbŭn du ntŏk – Hao dŏng uĕh nau way”, Rbŭn pâl Yan kao gĕh dăch tât 400 gru, bu nuyh tâm rlong tă bơh 7 phường, xă tâm bon têh Gia Nghĩa n’hanh 5 bon tâm xă Dak Nia. Lĕ jêng nau kan ntơm nĕ dơh, Rbŭn pâl tâm Yan kao jêng ntŏk tâm mâp nau way ăo bu nong, gĕh âk ngăn bu năch tâm n’gor n’hanh bu năch bơh tach n’gor hăn pâl, uănh ăp ntil nau kan bu bư brah gĕh bư brah ndrâm dak, bư brah tâm r’nglăp bon, bư brah lah uĕh săk jăn, tâm rlong bu nuyh nchok mbăn uĕh, ndâk wâl kơt kal e n’hanh bư brah lah yang, tur chĭng goh goong, tâm rlong n’gon piăng bư trau sa, tâm rlong vâng tanh…

Bư brah ndrâm dak ta Leng Nung ntơm pơk tâ Rbŭn pâl tâm yan kao Leng Nung năm 2019

Âk ntil nau kan k’dŏ mprơ gĕh ndjôt âk nau way ăp bu nong iê bu nuyh ta măng pơk Rbŭn pâl tâm yan kao

Bu năch hăn pâl ŭch ngăn yor dơi bon lan Mạ xă Dak Nia wơt tĕng nau kan wơt bu năch kơt kal e

Peh phe n’gon piăng ân ngăch sĭn jêng du ntil nau pâl uĕh ta nar rbŭn

Bu nuyh bon lan dăp dơm, n’kôch ân bu gĭt ăp ntil trau sa ta tâ Rbŭn pâl yan kao

Bu ur tâm rlong nau pah kan vâng tanh

Hồ Mai

1,810
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.