Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sêt hầu thủ n’hao nau uĕh lăng ma n’hâm suan

11/04/2020 06:51 G4T+7

Sêt hầu thủ hôm dơi bu moh lah sêt rse ma, sêt yău mur. Sêt aơ way chăt ta tơm si ôm duh têh. Sêt hầu thủ dơi bu kơp dŏng bư dak si, jêh rĭ dơi bu dŏng bư trau sa săm nau ji. Sêt hầu thủ dơi bu ih kro, dŏng êng mô rĭ dŏng ndrel ma ăp ntil dak si bă bă gơi săm ăp ntil nau ji aơ:

Sêt hầu thủ

+ Nau ji proch, gơi uĕh ĕk chrach, n’jrăng nau ji môr tâm săk: Sêt hầu thủ 10 gam, sêt meo nglang 5 gam, sơn tra 5 gam, sơn dược 10 gam, ndrui ndrănh 1 gam. Gâm bư dak si ngêt.

+ Nau ji proch jŏ năm, kơl săm ung thư proch, ung thư ndul, ung thư khŭng. Sêt hầu thủ 20 gam, koh jêng jê, gâm đah 2 – 3 lit dak, sa săk, sŏk ngêt dak.

+ Săm sôt proch, khŭng, ngêt sa jêr ĕk chrach: Sêt hầu thủ 10 gam, sêt linh chi 5 gam, gâm bư dak si ngêt lĕ du nar.

H’Mai (t.h)

263
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.