Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nau way wơt năm mhe êng ta tâm ăp bri dak

03/01/2019 14:25 G1T+7

Ðan Mạch: Tôp chah siên

Ta Ðan Mạch, nau tôp chah siên bơh năp wâl bu ta măng tâm mâp năm mhe n’hanh năm ơm lah gơi n’kôch ân bu gĭt nuih n’hâm tâm rŏng. Lơ gĕh âk siên bu tôp chah bơh năp wâl, r’năk nĕ gĕh âk bu nuyh rŏng. Nau kan kơt aơ mpơl saơ nuih n’hâm tâm ŭch đah mpôl băl n’hanh ăp bu nuyh tâm r’năk tâm nau way wơt năm mhe.

Tây Ban Nha: Sa 12 mlâm play nho

 

Ta mông dăch wơt năm mhe, bu nuyh bon lan Tây Ban Nha rơm 12 mlâm play nho, du play tâm ban du nau ntaih kơt mnĭt lĕ năm ơm. Nau way lĕ jêng nau way tâm bri dak n’hanh tưp huy ta ăp bri dak Bồ Ðào Nha n’hanh Mexico. 12 mlâm play nho lah nau mpơl tâm 12 khay mâp âk nau lap n’hanh nau uĕh lăng dăch tât.

Philippines: Sa ăp ntil ndơ sa wil

Ta Philippines, bu nuyh bon lan wơt năm mhe đah ăp nti ndơ sa wil. Khăn păng way sa play gĕh 12 rup wil – du mlâm play mpơl lah 12 khay du năm. Ðah nau way khăn păng, rup wil lah nau mĭn gĕh prăk rêl n’hanh gĕh n’hâm soan bơh bri dak Philippines ât gĕh rup wil dŏng.

Nga: R’văn ưt nau mĭn dăn

Ta Nga ăp tâ năm mhe tât, ăp bu nuyh bon lan nchih nau way uĕh n’hanh nau mĭn dăn ta du lơp sam bŭt jêh rĭ dơm ta champagne. Jêh rĭ, ta mông lĕ tât 12 mông, khăn păng r’văn ưt lĕ nau mĭn dăn n’hanh ndrănh champagne.

Hy Lạp: Chê prăk tâm banh ndông

Bu nuyh Hy Lạp klôn prăk ta du mlâm sam bŭt bạc jêh rĭ dơm tâm banh mi mô rĭ banh kem n’hanh ndông ta ŭnh. Bu nuyh sa banh gĕh gânh prăk gĕh âk ngăn nau lap nau uĕh lăng tâm năm mhe dăch tât.

Cộng hoà Estonia: Sa 7 tâ

Bu nuyh bon lan Estonia ngêt sa năm mhe đah ăp ntil ndơ sa

Bu nuyh bon lan Estonia ngêt sa năm mhe đah ăp ntil ndơ sa. Mrô 7 dơi kơp lah mrô gĕh âk nau lap ta bri dak aơ. Yor nĕ, nau way ngêt sa ndjôt ân âk nau dăng n’hâm soan, ndrŏng tâm ngih wâl n’hanh nau rêh lơ nar lơ hao.

Thổ Nhĩ Kì: M’brih iê boh

Jêng bu goh ntiah ta leng, ăp bu nuyh hăn pơk mpông bơh năp wâl jêh rĭ m’brih boh bơh năp gung hao. Nau kan aơ dơi dăn nau đăp mpăn tâm ban nau hơm răm tât tâm r’năk n’hanh uĕh hao tâm nau wăng sa ta năm mhe.

Puerto Rico: Klŭp thung dơ dak

 

N’gul măng, bu nuyh bon lan bri dak aơ way klŭp du xô dak tă bơh mpông jê gơi mprơh ân huêng ngăt chiak n’hanh wơt ăp ntil nau uĕh ta nau way wơt năm mhe.

Bảo Ngọc (t.h)

387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.