Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nau ntĭm săm ân bah nau ji bôk

23/04/2020 14:31 G4T+7

+ Ngêt dak trà chia: Play chia dơi bu dŏng gơi bư dak si săm ân rhoănh môr n’hanh ngăch bah ji bôk. Lah bư trà, chê bar pe lat chia ta dak duh lor ma ngêt.

N’ha mlu yŭn

+ Bô kao oải hương: Ngăch ngăn bah nau ji bôk lah he bô dak kao oải hương.

+ Dŏng pler n’dik: Lah bư n’dik, dơm siăm chê pler ta bôk gơi ngăch bah nau ji bôk.

+ Gơnh grăp rpuăl: Grăp rpuăl gĕh âk magne sulfat dơi bư trŭnh ăp ntil nau ji bôk.

+ N’ha mlu yŭn: Sŏk 5 mlâm n’ha mlu yŭn, tho ân kloh jêh rĭ juh rhăch m’hĭng ta kleng mô rĭ tâm ka bôk gơi bư trŭnh nau ji bôk n’hanh ngăch bah ji bôk yor r’gâl trôk nar.

Hồ Mai (t.h)

256
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.