Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Por sa ân ma bu ur klach lêh ndul

05/09/2019 15:54 G9T+7

+Por poăch djăr phe mbêt: djăr du mlâm, phe mbêt nŭm. Poăch djăr bư ân kloh , koh jê jêh rĭ khŭt dak gâm ân khuh chê phe mbêt gâm bư por. Sa lih li gơi rŏng oh be tâm ndul ân uĕh.

​​

Ka chep gâm bư por sa uĕh ngăn ma n’hâm suan bu ur dôl ma gĕh bŭn

+Por ka chep: ka  chep du mlâm (tâm 500 gam), phe mbêt 100 gam, jiăm, chia, boh bôt ngọt nŭm. Chia juh ân hăch, ka chep tho ân kloh pot đah chia, dak măm, boh tâm 20 mnĭt. Chê ka chep,phe mbêt tâm glah jêh rĭ nkhŭt 500 ml dak gâm ân sĭn. Lor ma sa chê boh bôt ngọt, jiăm (koh jê) wâr ân tâm ban. Sa du nar du tâ, sa lih li tâm10 nar.

+Por rpuăl: phe kah 50 gam, rpuăl 30 gam, sĭk mạch nha 20 gam. Rpuăl tho ân kloh jêh rĭ nkhŭt tâm glah gâm ndrel ma 50 gam phe kah ndrel ma sĭk mạch nha, nkhŭt dak gâm ân sĭn. Du nar sa du siên lah por dôl ma duh.

H’Mai (t.h)

424
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.