Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox khu moz cxang hluz kênhz tsuô nhuôs zâu

20/06/2019 14:15 G6T+7

+ Môngr têk tơư trâuz trik: Têk tơư trâuz trik 300g, nôngz sen 50g, tâuv njuôz 50g. Xair têk tơư chor trâuz trik muôx jul, nzuôr hur jaz kruôr tuôr môngr.

Grax trâuz trik muôx ntâu protid, lipid, canxi, phospho, săt, chor vitamin B1, B2, B6...

Nôngz sen, tâuv njuôz por lênhx tuôr uô môngr. Cxuô zangv sâuv siz shơư uô cê. Iz jas nox zôngv 1 đar cax phê môngr têk tơư trâuz trik tor cuô nxei nhênhv los sis mor cuô đik nyaz, muôz cxangz thangx njêr los sis njêr chia nox huv ndâux. Iz hnuz nox 2 jas, nox zênhx nzênhv 15 - 20 hnuz.

+ Trâuz trik hangr ar 100g nzuôr hur, tsi zuôr xêr, mov khâuv, tê ktơư haz chiax, tso kruôr đêx, ci cuôs khuôr haz đăngx. Tuôr môngr. Iz hnuz zôngv 1-2 đar zâu môngr (5-10g) shơư môngr njaz, râuz sar.

H’Mai (t.h)

351
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.