Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm săm nau ji nting mô blau têh ân kon se

20/06/2019 14:15 G6T+7

+ Jâng reng: jâng reng 300 gam, grăp kao tơm krih 50 gam, tuh ndrêh 50 gam. Sŏk jâng reng têh, tho ân kloh jêh rĭ juh hăch.

Poăch reng gĕh âk giàu protid, lipid, canxi, phospho, sắt, các vitamin B1, B2, B6...

Grăp kao tơm krih, tuh ndrêh juh ân hăch. Pe ntil aơ tâm klaih ndrel. Du tâ chuăh du n’hoi ca phê chê tâm dak vi mô rĭ gâm bư por sa, mô rĭ chê iê sĭk n’hanh boh sa. Du nar he dŏng sa 2 tâ, sa tâm 15 -20 nar.

+ Reng tâm ndrênh 100 gam tho kloh, plôk nchop, ntô săk ta ndul, jâng n’hanh ntâng, ih ân sơh, wâr ân sĭn. Juh hăch, sŏk bư bột. Du nar dŏng du n’hoi -2 n’hoi jê (tâm 5 -10 gam) gâm đah phe, gâm bư por sa.

H’Mai (t.h)

344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.