Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox-đêx hâuk jông tsuô nênhs lus nyangr njưl

31/07/2019 18:28 G7T+7

+ Plơưr đêr chu tâuv đuz: Plơưr đêr 1 luz, tâuv đuz 50g, ja vis txâus. Plơưr đêr nzuôr hur cxôngr nhias, tâuv đuz tuôr môngr, tso uô cê hur ntiv lux cxangz ja vis shơư uô cê chox môngl chuz kuôl đêx, thâuv sar muôz tsuô nênhs moz nox 1 jas. Nox zênhx nzênhv 3 hnuz.

​​​​​​​​

Cuô jâuz kos đơưz

+ Cuô ruô: Blôngx ruô nhôngl 60g nzuôr hur cxôngr zâu, muôz đêx cuz tso txas liv zuôr 200ml cuô nhênhv, phaiz 2 jas hâuk iz hnuz, hâuk zênhx nzênhv 3 hnuz.

+ Cuô jâuz kos đơưz: Jâuz kos đơưz 50g nzuôr hur tuôr lữ, muôzz đêx bâu tso txas liv nhênhv phai 3 jas hâuk iz hnuz, uô ntêx hâuk tsu 3 ndol tsuô hur kror njưl sangz lus nyangr. Uô zênhx nzênhv 3 hnuz.

H.Mai (t.h)

259
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.