Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trau sa kah dơi bư tă bơh băng bri

18/06/2020 14:01 G6T+7

Jêh tôp mih bôk rah jêng tâ măng bri ndô neh chăt, hao jêng. Yăn băng chăt sâm kơl r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh plăch r’gâl trau tâm r’năk n’hanh bư gĕh âk ntil trau sa kah.

Jêh pâk băng ndjôt sĭt, băng dơi bu gâm jŏ mông, jêh rĭ trăm dak n’dik tât ôi gơi bah hăng n’hanh bư ăp ntil trau sa dah ŭch. Băng jêh gâm dơi bu wâr đah poăch mô rĭ tak boh mrach, tak ăp ntil dak bă bă… Bu nuyh bon lan ih kro, bư băng srat mô rĭ trăm đah boh gơi têm sa. Âk trau sa kah jêng “ntil ndơ gĕh” tâm ban gĕh trau băng kro gâm đah poăch, gâm đah poăch iăr, băng kro gâm đah poăch pêp, trau băng srat gâm poăch iăr… Miếng băng sa ranh, kah mbung, dơi bu gâm đah ăp ntil n’ha, chê boh bôt ngot n’kơnh bu nuyh sa kah mbung ngêt sa.

Bu plôk ntô băng n’hanh koih băng bri yăn mih bôk rah

Băng dơi bu ih kro gơi têm nkrem dŏng mô rĭ tăch ân r’văt

Bon lan ăp bu nong ŭch ngăn sa trau dơi gâm tă bơh băng srat bri

H'Mai

1,158
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.