Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm dŏng play đào gơi nkra dak si

14/01/2021 09:49 G1T+7

+ Play đào nse: Sa du nar 2 – 3 tâ, du tâ sa 1 – 2 mlâm. Dŏng sa kơt aơ gơi luh âk dak đhuih, uĕh ma n’hâm suan, nhuận tràng, hoạt huyết. Dŏng sa play đào aơ uĕh ma n’hâm suan săk jăn bu nuyh sơh mbung, iê dak đhuih, bu nuyh ranh roh n’hâm suan, kon se n’hanh bu ur mô tŏng dak m’ham yor mô tŏng loih tâm săk.

Play đào

+ Play đào dŭm: Tho kloh, sêl lơi ntô sa 2 – 3 tâ, du nar sa 1 – 3 mlâm. Dŏng sa uĕh ma n’hâm suan bu nuyh duh, siăl lăp, roh dak tâm săk jăn, ji hir dak.

+ Por play đào: Play đào dŭm 2 – 3 mlâm, phe 60 gam. Ðào tho kloh, sŏk lơi grăp bư rhăch; pa phe ân kloh jêh rĭ gâm por. Lah por sĭn he bột play đào n’hanh chê sĭk, gâm ân khuh. Du nar sa 2 tâ ăp ôi n’hanh ăp mhau, uĕh n’hâm suan ma bu nuyh ji klơm soh, hen, bu nuyh luh âk dak rhal.

Nau nkah: Mô dơi gâm play đào ndrel ma poăch pa, kop, xương truật, bạch truật. Mô dơi sa âk ir yor play aơ bư chiăt săk.

Mẫn Doanh (t.h)

561
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.