Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv hnox uô yuôx jông tsuô njưl, khu gru

21/05/2020 11:02 G5T+7

+ Mor cuô đik kos txaix: Kos txaix krang kruôr 100g, hạnh nhân 200g, nông kêz 100g, mir njir bơ. Kos txaix uô sar, nôngz kêz, hạnh nhân ciz sar têr tơưr, cxôngr zâu. Iz jas muôz 10g hạnh nhân môngr, kos txaix, kêz txâus tor đêx râuz bâu tso txas, muôz mir njir bơ tsuô má lo. Zôngv tsuô moz njưl, gru ntêr...

Kos txaix

+ Mor cuô đik cuô kuôr njuôl: Cuô kuôr njuôl 100-150g, njaz tsư kangz 50g. Njaz tsư kangz jơưr hur, tso hur lâux câuz, muôz 0,3 lit đêx uô mor cuô đik, uô kangz muôz cuô kuôr njuôl lâuz tsuô, trâur tơưk chik zâu txus thâuv lo mor cuô đik. Jông yuôx thanh nhiêts, cxangz đăngs jul, jông gru... Zôngv tsuô chor moz gru, phinx nhiêts, kruôr tơưr ndâux, sênhr saz, tso kuôr tơưr...

+ Mor cuô đik nho: Nho kruôr 50g, thangx đơưz 50g, njaz bâuv 100g. Njaz bâuv jơưr hur, tso hur lâux câuz cênhz iz lit đêx haz nhoz kruôr xuz thơưx trâur tơưk chik lux cuôs bâu, uô kangz trâur tơưk chik zâu txus thâuv mor cuô đik sar, muôz thangx njêr đơưz tsuô mas lo, phaiz hnox jas puôr iz hnuz... Zôngv tsuô chor moz njưl, plơưr đha tsi zênhx njênhv, nto phưl, moz phong thât...

H’Mai (t.h)

226
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.