Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trau sa bư dak si uĕh ma klơm soh, săm siek

21/05/2020 11:02 G5T+7

+ Por sơn dược: Sơn dược (bum trau ih kro) 100 gam, hạnh nhân 200 gam, grăp kê 100 gam, iê bơ. Sơn dược gâm sĭn, grăp kê wâr ân ranh, hạnh nhân wâr sĭn lơi ntô, koh jêng jê jê. Du tâ sŏk 10 gam bôt hạnh nhân, sơn dược, kê ân nŭm chê ta dak duh ân n’dik ngêt, jêh rĭ chê tay iê bơ. Dŏng gơi săm nau ji siek jŏ nar, ji klơm soh…

Sơn dược hôm dơi bu moh lah bum trau

+ Por dak tao: Dak tao 100- 150 gam, phe kah 50 gam. Phe kah pa ân kloh, chê tâm glah, nkhŭt 0,3 lit dak gâm ân sĭn, jêh rĭ nkhŭt dak tao, pơk ŭnh hâr iê iê. Dŏng sa bư uĕh ma n’hâm suan, n’dik răm săk jăn, săm bah siek… Dŏng săm lah gĕh nau ji klơm soh, duh săk jăn, way ji hir dak, ŭch hok, krăl ĕk…

+ Por nho: Nho kro 50 gam, sĭk 50 gam, phe mbêt 100 gam. Pa kloh phe mbêt, chê tâm glah jêh rĭ nkhŭt du lit dak n’hanh nho kro, ntơm sa ơm he pơk ŭnh hô, jêh khuh he pơk ŭnh hâr iê  iê ân sĭn, jêh rĭ chê sĭk, tâm pă sa du nar ân lĕ. Dŏng săm lah gĕh nau ji klơm soh, ji play nuih, luh dak rhal, ji lêt săk jăn…

H’Mai (t.h)

227
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.