Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox uô yuôx jông tsuô kror muôl

18/04/2019 09:24 G4T+7

+ Cax jôt 60g, pangx cuc 20g, njaz txuô 30g. Uô li nuôr: Cax jôt 60g qeik tơưr, nzuôr hur, cxôngr têx đaiv. Muôz 20g pangx cuc tsuô hur krưl, cxangz 500ml đêx, râuz bâu 20 phut, mas muôz cax jôt haz 30g njaz txuô uô mor cuô đik. Muôz njêr, trox nox haz đhok, nox thâuv cuz.

Pangx cuc zos iz hur chor nguên liêus hur ntâu jăngx yuôx jông tsuô kor muôl

+ Saz buô 100g, jâuz tơư us 150g, krar, đhok, njêr, trox nox txâus. Saz nzuôr hur cxôngr nhias, jâuz nzuôr cxôngr têx zangr, muôz đêx tsuô hur lâux câuz, muôz krar chôngr zâu, trox nox, njêr, trâur hluôr tơưk chik zâu cuôs đêx bâu mas muôz saz buô tsuô, saz sar muôz ja vis tsuô mas nox. Nox cuz cênhz mor, iz hnuz nox 1 jas, iz tuânx nox 3 jas.

H’Mai (t.h)

375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.