Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trau sa bư dak si suy kơl săm nau ji kô nting

15/08/2019 15:08 G8T+7

+ Rpuăl prah 500 gam, nting sur 250 gam, gâm bư trau, mô kÂp chê boh bôt ngot, dŏng sam nau ji kô nting, săm lah kô nting ji môr, iê duh chăng, mô rĭ nau ji dôl ma jưk gơi mât mray uĕh n’hâm suan, mô ân gĕh tay nau ji.

Ý dĩ nhân (grăp bo bo) lah du ntil dak si suy kơl săm nau ji kô nting

+ Bŭnh nse 250 gam, đậu phụ 250 gam, chê boh bôt ngot gâm bư trau sa, dŏng sam nau ji kô nting ji môr, duh chăng.

+ Tuh ndrêh 100 gam, ý dĩ nhân (grăp bo bo) 50 gam, sĭk, kao quế, gâm bư trau sa, sa ôi măng 2 t du nar, dŏng săm nau ji kô nting lĕ jưk, môr duh chăng, mô dơi mpât săk âk ir.

+ Hồng táo 10 mlâm, ý dĩ nhân (grăp bo bo) 50 gam gâm bư trau sa, sa ôi măng 2 t du nar, dŏng săm nau ji kô nting dôl săm ŭch bah, ji môr iê, hôm e rganh tâm n’hâm suan.

H’Mai (t.h)

297
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.