Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox uô yuôx pangz khu hlê plâuz hâu

08/08/2019 15:07 G8T+7

+ Hax thuv ô uô cênhz kei keiz: Hax thuv ô 30g, kei keiz 2 luz nzuôr hur. Oz zangv tso hur lâux câuz, lâuz đêx huv chia hâu. Thâuv kei keiz sar, têr tơưr, tror muôz hâu cxangz 15 phut haz, nox kei hâuk cuô.

​​

Hax thuv ô

+ Môngr hax thuv ô: Hax thuv ô haz nôngz tsiz muôx đuz bâuv iz zangv, tuôr môngr. Iz jas zôngv 6g, hâuk cênhz đêx sur, iz hnuz hâuk 3 jas uô kangz nox mor.

+ Mor cuô đik blôngx thông: Blôngx thông nhôngl 25g nzuôr hur cxôngr zâu, njaz lưc 100g jơưr hur. Oz zangv nuôr tso hur lâux câuz, lâuz đêx huv uô mor cuô đik.

+ Tâuv đuz 500g jơưr hur, muôz tsuô hur lâux câuz, lâuz 1 lit đêx trâur tơưk chik zâu txus thâuv nôngz tâuv xuz lux, ru lus krang kruôr, mfông mir njir njêr, muôz ntiv hur thâur mangx mangv zôngv. Iz jas 6g, nox uô kangz nox mor, iz hnuz nox 2 jas.

H’Mai (t.h)

225
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.