Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox phangx tangr uô moz pangx

07/03/2019 15:33 G3T+7

Thâuv uô pangx nênhs moz gru ntâu, tsinhv cuz hênhr, moz kang, poz pangx tơưv tov kangz ndêx, chix đangz txangr thôngz iz chê… Tsuv nox cxuô zangv kangz langx saz chia pangx zang xưs li:

Mor cuô đik njêl lax jông tsuô nênhs uô moz pangx

+ Mor cuô đik tâuv njuôz: Tâuv njuôz 200g tsês tơưr uô mor cuô đik trâu njêr, thangx njêr huv nox.

+ Mor cuô đik njêl lax: Njêl lax hâu zuôr grax ciz đok cuôs tsư kangz, cênhz njaz kangz uô mor cuô đik muôz ja vis, jâuz tsư kangz, đok nox cu lus.

+ Cuô jâuz thâps tangx: Jâuz kal, jâuz đai, môngx tơi, mangv bat iz zangv 50g, grax trâuz hangr lax 100g râuz cuô.

H'Mai (t.h)

279
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.