Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trau dŏng sa gơi săm nau ji sởi

07/03/2019 15:33 G3T+7

Lah gĕh nau ji sởi bu nuyh ji siĕk âk, duh hô, ji mlông, toh sởi gĕh ta kơi, ta ka ko tât bơh kơi tur, ntơm ta ka ko tât lam săk… He dŏng trau sa n’dik gơi bư ân lĕ dak khih tâm săk:

Por gâm đah poăch ka chep uĕh ma n’hâm soan bu nuyh ji sởi

+ Porr tuh ndrêh: Tuh ndrêh 200 gam hôm e ntô gâm ân sĭn jêh rĭ chê boh, sĭk ân nŭm dŏng sa.

+ Por ka chep: Ka chep gâm sŏk poăch gâm đah jiăm ân bô kah, ndrel ma phe gâm bư por sa, chê n’ha mùi, jiăm, sa hôm e duh.

+ Trau n’ha thập tàng: N’ha r’hŭm, n’ha mbir, n’ha dak mâng nchih, mảng bát ăp ntil 50 gam, poăch reng 100 gam gâm bư trau sa.

H'Mai (t.h)

278
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.