Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trau sa, dak si dŏng ngêt uĕh ma măt

20/02/2020 10:49 G2T+7

Ăp trau sa, dak si dŏng ngêt bư uĕh ma măt, ang măt:

Câu kỷ tử

+ Ca rôt 60 gam, kao kuc 20 gam, phe 30 gam. Nau ntĭm bư: Ca rôt sêl lơi ntô, tho ân kloh, koh jêng ăp lát. Chế kao kuc tâm glah, chê 500ml dak, gâm duh 20 mnĭt, jêh rĭ chê tay ca rôt n’hanh phe gâm bư por sa. Chê iê boh, dak ngi n’hanh n’ha jiăm, ndul dôl ma ji ngot he choăh sa.

+ Câu kỷ tử 30 gam, n’ha dâu 30 gam, phe mbêt 60 gam, sĭk. Nau ntĭm bư: Tho kloh ăp ntil ndơ jêh rĭ chê tâm glah gâm bư por. Lah choăh sa chê iê sĭk.

+ Klơm sur 100 gam, n’ha jâng pêp 150 gam, chia, n’ha jiăm, boh, dak ngi. Nau ntĭm bư: Klơm tho kloh koh jêng jê, n’ha trau tho kloh koh ân gleh, chê tâm glah, chê chia tă koh, dak si, boh, nchâp ŭnh ân hâr dak khuh jêh rĭ chê tay klơm, n’ha trau n’hanh boh bôt ngot. Sa dôl ma duh đah piăng, du nar 1 tâ sa, du pơh 3 tâ sa.

Mẫn Doanh (t.h)

319
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.