Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox, jăngx yuôx pangz khu kror muôl tsi puv cêr

25/07/2019 14:57 G7T+7

+ Canh civ tưv njêl lax: Njêl lax 1 tus (muôx li 2kg), civ tưv 10g. Tsưr ziv uô: Nzuôr njêl hur, ru plăngz nhur tsês. Râuz cênhz civ tưv. Nox grax njêl, hâuk cuô. 15 hnuz zos iz liêus trinhx.

Civ tưv

+ Kei keiz cuô mil nhôngl: Kei keiz 1 luz, cuô mil nhôngl 1 khoz, jiz mur 1 đar. Tsưr ziv uô: Râuz sur cuô mil, thâus kei keiz tsuô râuz bâu, chia hluôr tơưk chik zâu. Thâuv kei sar, has tsês cuôs sur, cxangz jiz mur tsuô nox 10 hnuz.

+ Canh tsâu ndiez civ tưv: Nguên liêus: Ngân ndez 20g, civ tưv 20g, pangx nhaix 10g. Tsưr ziv uô: Râuz chor nguên liêus sâuv uô iz cê chia hâuk, iz hnuz 1 jas, hâuk tsi tsês ntâu hnuz.

H’Mai (t.h)

237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.