Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” ở trường tiểu học Hà Huy Tập

16/03/2017 10:37 G3T+7

Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Tâm Thắng (Chư Jút) có 285 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 82%.

Để thu hút học sinh đến lớp, nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp giúp học sinh luôn cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh chuyên cần năm sau luôn cao hơn năm trước. Học sinh hoàn thành các mặt về năng lực, phẩm chất, đạo đức luôn chiếm trên 98%. Nhiều năm liền nhà trường giữ vững danh hiệu "Trường đạt chuẩn quốc gia".

Giáo viên luôn khích lệ học sinh nhút nhát phát biểu

Cho học sinh múa hát xen kẽ giữa giờ học

Nhảy dây là trò chơi yêu thích của nhiều học sinh trong giờ ra chơi

Nguyễn Hiền

169
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.