Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô hinhx an ninh tsâts tưs nhoz Nghiar Thăngr

18/04/2019 09:28 G4T+7

Kangz shông 2017, WBPX xar Nghiar Thăngr (Đăk R’lâp) kra cxiv tsang mô hinhx “Tơưk chik cêr jêx jos”, “Camera an ninh" chia cxiz chênhr hâux lưv đamv bov an ninh tsât tưs jêx jos.

Tangs nro xar tưz đhok lo 19 "Camera an ninh" ntơưv chor ngar tư cêr, caz, qơư cuz lus pôngz an ninh tsâts tưs, qơư txuôl tsuô đuô xar…WBPX xar tsinhv kruôz hu pêx xinhv nhoz lơưr cxuô txux cêr đhok "Camera an ninh" tov ntêx trôngx lôngl tsêr. Iz făngz, WBPX tưz kruôz hu pêx xinhv yưv pênhr uô mô hinhx “Tơưk chik cêr jêx jos”, đrul muôx li 10km cêr hluô pangx tênhz haz yênhx puô luz txir tênhz tơưk chik lơưr cêr, thangx tsangv nênhs nhoz. Lo pâuz, WBPX xar Nghiar Thăngr tangz tov kruôz ntuôl, kruôz hu, pangz cxuô luz jos cxiv tsang "Trôngx lôngl an ninh" tov hâur jos.

Mô hinhx “Tơưk chik cêr jêx jos” kra uô tangs nro ntơưv plơưr xar txus cxuô jêx jos

Pêx xinhv hur xar tưz đhok lo 30 “Camera an ninh” lơưr ntâu ntu cêr

Công an xar seiz pâuz tinhx hinhx an ninh tsâts tưs sâuv thangx tsangv đhâu “Camera an ninh”

Đức Hùng

2,529
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.