Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv sir zôngv zial tsi cuv kangz ntêr

22/08/2019 09:33 G8T+7

+ Muôz trox nox tsuô hur zial uô ntêx trâur tơưk chik: Zial tir lu kangz mas tsuv lâuz trox tsuô hur zial, uô kangz ntơư li tsơưs tsuô sâuv kror chuz haz râuz cuz jux jul. Zos chia zial tir lu cuz uô ntêx li lâuz trox tsuô zuôr uô tsuô cxênhx tir lu nti lus, uô lov tsuô nênhs sir zôngv haz zial tsi thêr ntêr.

Thâuv sir zôngv tsuv chênhr phangx khu chia cuôs cuz huv viv cuz hênhr cxênhx tir lu zuôr mangl zangx haz cxuôv hav txus đăngs jul

+ Tsuôs zôngv đar ntông thâuv đu hur sil: Zos zial zôngv đar trox ntông thâuv cuz hênhr zuôr mangl zangx los sis zôngv đar zangx thêv zuôr cul nti cxênhx tir lu ntơưv luz zial.

Mẫn Doanh (t.h)

447
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.