Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô kruôr trik yo sei mas tsi tangs zuôr mair krang

05/12/2019 10:27 G12T+7

Chor tsưr ziv hnuôr los six zôngx ziv thâuv cox môngl uô si mas tsuv jaz trik yo hur tsêr. Iz zangv muôx kangz hâu chia uô kruôr trik yo sei zos tsu tangs nro đêx sâuv trik yo.

Trik yo kruôr sei zos lo tsu tăngs đêx

Muôz iz txux fuôv đang đêx ntuôr đangr mas tso trik yo tsuô sâuv txux fuôv đang đêx, krưr txux fuôv haz trik yo uô cê sir jul njưx. Txux fuôv grul tangs chor đêx sâuv trik yo. Uô kangz ntơư, jaz trik yo jê kror txul, mair ntê sur los sis nzuôv chuô zos tsi muôx điêux ciêns mas tso trik yo tsuô tov đrâu. Tso li ntơư môngl txus thâuv trik yo kruôr tangs nro haz têx thâuv tsiv tso đhâu mo. Hnuz kangz, ru trik yo hur tuv jêz txas haz luôv iz jas cuôs tangs nông.

Mẫn Doanh (t.h)

428
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.