Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau bên ntĭm bư kho ao ngăch sơh mô kâp dŏng măy bư ân sơh

05/12/2019 10:27 G12T+7

Nau bên aơ uĕh ngăn tĕng kơt lah he hăn pâl n’hanh ih kho aơ tâm wâl. Du ntil nau kan gơi bư sơh kho ao jêh pih lah he iĕt ân lĕ dak ta kho ao.

Kho ao ngăch sơh lah he iĕt ân lĕ dak

Dŏng du mlâm siăm ŭm lăk ân huy jêh rĭ dơm kho ao ta siăm ŭm, klôn iăm ndrel kho aơ jêh rĭ iĕt ân hô. Siăm rhip lĕ dak ta kho ao. Jêh rĭ, he ih kho ao dăch kêng năk, măy bư ân sơh mô rĭ dŏng quạt lah mô gĕh ntŏk ih bơh tach. Ân kơt nĕ gơi kho ao sơh lĕ r’ngôch mô rĭ he ân tât ôi. Nar bơh kơi, he sŏk kho ao ta tu n’dik jêh rĭ uih du tâ ân n’dĭk.

Mẫn Doanh (t.h)

397
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.