Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô khâuz ndơưk tsinhr iz zangv yaz

21/05/2020 11:02 G5T+7

+ Thâuv kror nhis zuôr ntâuz los sis khâuz ndơưk maux lus, tsuv tsâu tangv siv hur đêx tưz tor cuô kâuz mir njir chia pangz tuôr tsês maux ntêr đuô.

Txir bồ hòn

+ Hur txir bồ hòn muôx Saponin, iz zangv tsât muôx khav năng uô hur saz tưs nhiên, hlôngr lo cxuô zangv yuôx jơưr khâuz ndơưk. Tsuôl ru nôngz bồ hòn, râuz bâu haz tso txas đhâu mo. Tangs cis hnuz kangz thâuv đêx hlôngr maux đangx lis mas sir zôngv tsâu khâuz ndơưk los sis tor cênhz đêx sur chia tsâu tsik yo pangz lơưr plâus plăngr cênhz pangz tuôr trik yo yaz ntêr.

+ Trik yo tsês ntêr mangl đăngx, muôz iz changx kos zangx zưr hâu sar, têr tơưr tso txas mas cxuôv changx kos cxuô tsuô sâuv trik yo xưs li cxuôv yuôx phongx. Lơưr kangz mas jơưr hur đêx txas, jaz qơư langx khav, muôx chuô (tsi tir yangr ntux cuz).

Mẫn Doanh (t.h)

267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.