Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hur trak ntơưv ntơưr bor

26/12/2019 10:15 G12T+7

Hur trak ntơưv ntơưr bor, xangr nyei “hlôngz” tangz sis “njê” hênhr yangx

- Cxuô zangv tsuv bangx: Ntơưr bor, đeiv njuôr ntiv, cuô njuôr ntiv, ntâuz blâuv.

Ntơưr bor lo krưr khênhx chia hur trak los six jông

- Tsưr ziv uô: Muôz 5 - 6 đeiv ntơư bor tso siz yôngx khưr khênhx uô cê. Khưr cuô chor ntơưr uô kangz kưx môngl txus tangs đeiv bor. Muôz ntâuz blâuv lu cuôs chor bor cuôs truôx khor. Muôz mir njir cuô nzuôr ntiv tsuô hur đeiv ntâuz nzuôr ntiv nzuôr cuôs trangz trak hur. Cênhz ntơư, tso iz tol ntơưr bor tsuô hur đêx txas chia ntuz. Muôz tol ntơưr bor ntuz ntơư sir hur sâuv hnar trak ntâu jas. Hur hlo 2 făngz hnar trak zuôr uô trangz trak njê hênhr tror tuôx.

Mẫn Doanh (t.h)

206
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.