Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntôl pêh đah sam bŭt báo

26/12/2019 10:15 G12T+7

Ntôl pêh đah sam bŭt báo, ntôn “bâl” khă nĕ lah “dŭt ma sôt”

- He rơm ndơ dŏng: Sam bŭt báo, ndơ tho siên, dak tho siên, băng keo.

Dŏng sam bŭt báo lĕ rklôn wil gơi n’tôl pêh ân sôt

- Nau ntĭm bư: Ntơm sa ơm, he dăp 5 – 6 mlâm sam bŭt báo jêh rĭ rkôn lơi. He rklôn ân tâm ban ti gơi sam bŭt báo gĕh trôm wil tâm ban trôm klo tât lĕ sam bŭt báo. Jêh rĭ sŏk băng keo blil lơi sam bŭt báo. He chê iê dak tho siên ta ndơ tho siên tho ân kloh. Jêh rĭ, mbŭk bôk sam bŭt báo ta dak lĕ bư biĕ. Dŏng bôk sam bŭt báo biĕ n’đot hô ta măt pêh. N’đot lĕ 2 đah măt pêh gơi pêh sôt kơt ơm.

Mẫn Doanh (t.h)

208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.