Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lir Thix Phinh hlang đhâu txov nhev chia cơưv coz

12/12/2019 14:18 G12T+7

Tsơưv tas chuôz zis txov nhev, tsêr chôngz nênhs, nav txir muôx moz tsi tsês tangz sis cư rLir Thix Phinh, minhx cxưx Mông, shuv xinhz lơp 11A1, Tsêr THPT Minhx cxưx nôis trur N’Trang Lơng (Gia Nghiar) tsinhr sir jul hur cơưv shuv haz luz nênhx.

Cưr Phinh (hur plơưr) đrul chor đais biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv Đais hôis Đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông jas tiv III shông 2019

11 shông cơưv, cưr por lênhx lo shuv xinhz tiên tiênr, shuv xinhz cơưv coz haz ntâu jaiv saz hur chor jas tưr ntơưr hur saz bê ntơưr jông gâux, Olympic lus Anh sâuv Internet (IOE)… Cênhz hoax dôngx, txangr jê fôngx zưl, lêr phep tsuô theix cô zor,... Phinh lo cxuô lênhx nhiav, tưz zos ar tsov tsuô fôngx zưl  cơưv shuv lơưr. Phinh zos car nhênhs điênv hinhx ntơưv shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs lo bor cor tham luâns ntơưv Đais hôis Đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs xênhr Đăk Nông jas tiv III shông 2019.

Cưr Phinh gruôl cơưv shuv, txaik ciênr thưc ntơưv cô zor

H'Mai

1,740
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.