Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lý Thị Phinh nsrôih nau rêh jêr jŏk blau nti sam bŭt

12/12/2019 14:18 G12T+7

Nau rêh tâm r’năk gĕk âk nau jêr jŏk, wâl âk oh nô, mê mbâ gĕh nau ji khă nĕ oh Lý Thị Phinh, bu nong Mông, kon se nti sam bŭt jrô 11A1, Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng (Gia Nghĩa) nsrôih ta nau nti sam bŭt n’hanh tâm nau rêh.

Oh Phinh (tâm klang) ndrel ma ăp bu nuyh kan bu nong iê bu nuyh ta tâ Rbŭn têh Bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong năm 2019

11 năm nti oh dơi kơp lah kon se gĕh nau nti tiên tiến, nau nti blau ngăn ngên n’hanh gĕh âk giải ta ăp tâ tâm rlong nchih uĕh sam bŭt kloh, Olympic nau Anh ta Internet (IOE)…Ndrel ma nau tâm rom gop, dơh dăch đah băl nti, gĕh nau way đah nai ntĭm,… Phinh dơi ăp bu nuyh rŏng ŭch, jêng du huê bu nuyh gĕh nau rêh nau nti uĕh ân băl tĕng kơt. Phinh lah du huê bu nong iê bu nuyh dơi mbơh hưn nau kan ta tâ Rbŭn têh Bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong tâ III năm 2019.

Oh Phinh way ôp nti, nau ntĭm tă bơh nai ntĭm

H'Mai

1,777
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.