Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jrô nti vâng tanh ta bon Bu N’Drung

01/11/2018 14:31 G11T+7

Dăch tât 2 khay aơ, lah tât ăp nar lôch pơh, oh nur bu ur ta bon Bu N’Drung, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) hăn rbŭn ta Wâl rbŭn bon lan gơi nti vâng tanh yor Trung tâm Ntĭm sơm n’qual Tuy Ðức pơk.

Ta aơ, ăp bu nuyh nti dơi ăp gru ntĭm nau kan vâng tanh gơi bư nah bŭt ao nchoh mbăn ân uĕh, tâm thoi rse brai; jêh rĭ mơ ntĭm vâng ăp ntil rup tâm ban gĕh rup bu nuyh, grăp rpŭng, tơm si… Jêh jŏ nar tĕng nti, ăp oh nur bu ur lĕ blau vâng tanh ăp ntil kao rup kal e bơh bu nong păng nơm.

Jrô nti vâng tanh gĕh dăch tât 30 nuyh oh mur bu ur hăn nti

Gru Thị Ai (bơh ma ti) ntĭm oh nur bu ur vâng

Bŭt nah oh nur gĕh tanh jêh 2 khay dơi bu ntĭm vâng tanh

Mỹ Hằng

1,932
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.