Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư lĕ têl sôt ta măt nar

11/04/2020 06:51 G4T+7

+ Chê iê kem sŭng sêk ta siăm băn jêh rĭ sŭt iê iê ta măt nar têl sôt tâm 10 giây. Jêh sŭt he rao ân kloh dak dak.

Kem sŭng sêk dơi bu dŏng gơi sŭt kloh têl sôt ta măt nar

+ Dŏng siăm rse brai jê (siăm dơi bu dŏng way sŭt măt nar) mbhŭk ta dak ngi, jêh rĭ sŭt ta ntŭk têl sốt bar pe giây. Nau ntĭm aơ ngăch bư roh têl sôt ta măt nar.

+ Mô rĭ, he dŏng kem vaseline gơi r’gâl kem sŭng sêk. Rklai bôt baking soda đah iê dak gơi bư ndơ dŏng sŭt măt nar. Lah dŏng he sŏk iê kem mhĭng ta măt nar, jêh rĭ dŏng siăm kloh sŭt iê iê gơi bư roh têl sôt ta măt nar.

Mẫn Doanh (t.h)

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.