Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxơưx zuôr pux zơưs nzur hur côngs đôngx nênhs Môngz

26/09/2019 09:30 G9T+7

Siz zuôr nzur zos oz făngz tuz nxeik siz zuôr thâuv iz los sis oz făngz tsi tâu txâus điêux ciêns lus shông siz zuôr trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx, zos tuz zuôr pux thâuv tsi tâu txâus 20 shông, nxeik zuôr txir thâuv tsi tâu txâus 18 shông.

Siz zuôr nzur thâuv tsi tâu txâus shông muôx ntâu kror tsi jông xưs li cxuôv hav txus đăngs jul haz tinh thânx ntơưv lênhx nav, nhuôs zâu; pôngz cơ hôis môngl cơưv shuv; pôngz khav năng môngl nrar nuv uô, phuôv tsangr cinh têr; cxuôv hav txus tsât lươngs tiz nênhs… Nhis nuôr, siz zuôr nzur hur côngs đôngx nênhs Môngz sâuv thangx tsangv xênhr tsinhv yuôr ntâu. Ntâu gơưv nav txir siz zuôr nzur hur ntu shông tangz tov cơưv ntơưr, tiv zix mas thangx tsangv nhoz tuz nhoz đêz, thangx tsangv tox tsongs chôngz nênhs tsir tuôx. Chinhr cuênx cxuô cxênhx tsuv muôx chinhr sach huv, cxiz chênhr kruôz ntuôl ntơưv chor “qơư cuz” muôx tinhx tsangs siz zuôr nzur hur côngs đôngx nênhs Môngz…

​​​​​​​​​

Kror nhis hlang đhâu gơưv puôr shông, tangz sis ntâu kuôl pux Môngz tưz tsuv zur 2-3 tus nhuôs, cê môngl uô los đôngs

​​​​​​​​​

“Zuôr txir” thâuv 15 shông, nhis nuôr kror 18 shông, muôv Lir Thix Nzơưv nhoz jos 4, xar Đăk Som tưz uô nav ntơưv oz tus nhuôs

​​​​​​​​​​​

Chor nhuôs iz nav txir tangz sis iz tus hluz iz tus tsi tâu

H'Mai

3,595
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.