Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

’R’nê nô nau tâm gŭ ur sai e hŏ tât năm tâm bon lan bu nuyh Mông

26/09/2019 09:30 G9T+7

Lah nau bar đah bu ur n’hanh bu klô tâm gŭ bư ur sai lah du đah n’hanh bar đah e hŏ dơi tât năm tâm gŭ tĕng nau way pháp luật, lah bu klô gŭ ur e hŏ tât 20 năm, bu ur gŭ sai e hŏ tât 18 năm.

Tâm gŭ ur sai ơm e hŏ tât năm bư gĕh âk ngăn nau mô uĕh ma n’hâm suan n’hanh nuih n’hâm mê kon se, kon se; roh nau nti sam bŭt, dơh dăch đah nau ntĭm sơm; jêr joi nau pah kan, nau wăng sa; bư mô uĕh r’noh kon bu nuyh… Abaơ, nô nau tâm gŭ ur sai e hŏ tât năm tâm bon lan bu nuyh Mông tâm lam n’gor hôm e âk ngăn. Âk ur sai tâm gŭ ơm dôl ma tâm năm hăn nti sam bŭt, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh tâm mpeh ngai, mpeh gĕh âk bu nuyh bon lan dah ma rêh tâm ăp ntŏk. Ăp n’gâng kan mĭn joi nau kan ân di, n’hao tay nau kan mbơh ntĭm ta “ăp ntŏk gĕh âk” nô nau tâm gŭ ur sai e hŏ tât năm tâm bon lan bu nuyh Mông…

​​​​​​​​​

Mhe tât năm druh uĕh, khă nĕ âk bu ur Mông lĕ mât rong 2 – 3 nuyh kon, n’hanh pah kan joi ndơ sa

​​​​​​​​​

“Gŭ sai” ntơm 15 năm, abaơ lĕ tât 18 năm, yuh Lý Thị Dợ ta thôn 4, xă Dak Som lĕ jêng mê bar he kon se

​​​​​​​​​​​

Kon se jê deh du ndul mê khă nĕ gĕh năm tâm dăch ngăn

H'Mai

3,597
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.