Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah ndjôt bôk tâm nsông bơh bu nuyh Mạ

18/07/2019 14:59 G7T+7

Nau tâm nsông bơh bu nuyh Mạ abaơ way dơi bu bư tâm 2 nar ta wâl bu ur. Nar ntơm dơi bu bư brah kơt kăl e, nar tâl bar ndâk tâ tâm nsông.

Bư brah ndjôt bôk (hôm dơi bu moh lah bư brah ndjôt siăm bôk) dơi bu bư ta ôi nar ntơm ndâk nau tâm nsông gơi bu ur n’hanh bu ka lô đup gưt mpôl băl bar đah r’năk, ntơm ta mông aơ jêng du r’năk. Jêh bư brah, bu ur n’hanh bu ka lô r’gâl nau tâm moh rgăl ăp bu nuyh bar đah r’năk… Nau bư brah ndjôt siăm bôk dơi bu bư tĕng nau kan aơ: ân ndơ dŏng ndjôt bôk, ân kông, sông piăng – ngêt ndrănh, lah uĕh bar he ur sai.

​​​​​​​​​

Bơh năp bu nuyh bư nau râng, bu ka lô mô rĭ bu ur chê drăp ta bôk mpôl băl gơi lah uĕh, dăn r’gâl nau moh găl

​​​​​​​​

Tĕng nau dơh dăch tâm êp n’hanh ngai, lah drăp ndơ ndjôt bôk ntơm kho ao, nah tât ta kông, nhoong, prăk rêl… dơi bu sŏk ân

​​​​​​​​​​

Bu nuyh bư nau râng bar đah r’năk ndrel mê bu ka lô, mê bu ur rơm ndrănh poăch, drăp ân ma mpôl băl bar đah r’năk

Hồ Mai

1,863
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.