Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah hao gŭ wâl mhe bơh bu nuyh Mạ

25/04/2019 19:37 G4T+7

Bư brah hao gŭ wâl mhe lah du ntil nau bư brah dŭt ma kh’lay tâm nau rêh bu nuyh Mạ. Lah ăp tâ ndâk bư jêh wâl, bu nuyh Mạ way bư brah ma brah wâl lor ma hao gŭ.

Drăp dŏng bư brah gĕh: djăr n’kuăng, yăng ndrănh, nong dak, sa ônh n’hanh ăp ntil grăp rpŭng rpuăl. Bu nuyh bư brah lah du huê bu nuyh gĕh k’hưm tâm jrŏng rnoi. Bu nuyh tâm bon lan tât hăn lah uĕh ma hao gŭ wâl mhe way ndjôt ndrănh yăng, dăp ntơm bơh năp wâl tât lôch wâl… Jêh bư brah, bu nuyh bư brah ntơm ngêt ndrănh yăng, jă ăp mpôl băl ngêt sa, k’dŏ mprơ ta nar aơ.

Bu nuyh bư brah lăch ka ko djăr sŏk m’ham m’hĭng bơh năp wâl mhe

Bư brah mbăh kuăl brah yang tât hăn uănh nau bư brah hao gŭ wâl mhe tâm r’năk

Jêh m’hĭng m’ham ta ăp ndơ dŏng tâm wâl, bu nuyh bư brah m’hĭng tay m’ham ta bôk bu nuyh nơm tơm wâl gơi mprơh ân lĕ nau mô lap n’hanh dăn nau lap, nau ngăch mprăl n’hâm suăl ma ăp bu nuyh

Jêh bư brah ŭnh, ŭnh ta kêng năk dơi bu nchâp ân hâr gơi bu nuyh rêh tâm wâl n’gon piăng bư trau ôi mhau

Bu uh m’buăt, tur chĭng lah dôl ma bu bư brah hao gŭ wâl mhe n’hanh ta mông ăp bu nuyh m’ak ngêt sa, k’dŏ mprơ

Jêh bu nuyh bư brah ntơm ngêt ndrănh, ăp bu nuyh tâm wâl ntơm ngêt sa, lah uĕh ma bu nuyh nơm tơm r’năk gĕh nau rêh đăp mpăn hao gŭ wâl mhe

Mẫn Doanh

225
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.