Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah tâm broh bon lan ta Quảng Khê

14/01/2021 09:57 G1T+7

Lơ 8/1, Jrô kan Nau way – Mbơh hưn nô nau n’qual Dak Glong kan ndrel UBBL n’hanh bu nuyh bon lan xă Quảng Khê lĕ ndâk tâ Bư brah tâm broh oh nô bar đah bon Phi Mur n’hanh bon Ka La Dơng.

Nar bư brah tâm broh aơ dơi bu bư tĕng nau way: rbŭn wơt băl, bư brah tâm broh, dôk kông lah uĕh n’hâm suan săk jăn, ngêt ndrănh yăng, tât pât. Jêh bư brah bu ndâk ăp ntil nau pâl kơt kăl e gĕh ncho duk ka lơ yôk, kdăt bao, đât rse… Aơ jêng tâ rbŭn gơi bu nuyh bon lan 2 bon tâm rom gop, tâm kơl ăp ntil nau jêr jŏk, nau m’ak nau răm tâm nau rêh ôi mhau. Nau rbŭn aơ lĕ ndâk njêng nau kan răm m’ak, gĕh nau m’ak tâm nuih n’hâm bar bon n’hanh ăp bu nong tâm lam xă Quảng Khê; jêh rĭ n’hưch tay nuih n’hâm tâm rom gop, tâm kơl mât mray ân uĕh nau way n’hanh hao nau wăng sa tâm nau rêh.

Chĭng dơi bu năch goh mbơh kuăl bon tơm lah tât tâm broh oh nô

Drăp ndjôt bư brah tâm broh gĕh sur, iăr, ka, ba, nong, rpuăl…

Tâm pât dăn lăp tâm wâl, dăm tâm broh jêng oh nô bar đah bon

A Trư

3,522
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.