Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv đăngs jul ntơưv nênhs Ê đê

25/04/2019 19:37 G4T+7

Nênhs Ê đê tsov cưv Lêr côngv đăngs jul thor tsưr xinhz pangz tsưr tsêr haz tuz nhuôs muôx jul, njiz ntâu cêr nox kangz nhoz jông.

Chor lêr vâts côngv zos: Chơưr cxuôr, grax buô los sis lâur keiz tsinhv chiax, mor… Txir nênhs (nênhs lâul hur jos) uô nênhz hu chor tsưr xinhz, pus zơưs lus uô por thơưx, pangz tsuô tus tsưr lêr (tus nênhs lo uô lêr) haz muôz pâuk tôngx chox tsuô tsưr lêr chix đangz têk phôngv muôx đăngs jul. Uô kangz ntơư cxuô lênhx hur tsêr lus phôngv haz khơưs puz nux (pâuk tôngx) tsuô tsưr lêr …

Hur suôz chiêng đror đrênhk, tsưr tsêr pov đhâu lus lêr côngv đăngs jul ntơưv chuôz zis

Tsưr tsêr haz txir nênhs bangx lêr vâts chia côngv tsưr xinhz, pus zơưs pangz chia chuôz zis muôx đăngs jul

Cxuô lênhx hur chuôz zis hâuk chơưr cxuôr

Xuôz chiêng đror vangv vol tangs nro lêr côngv đăngs jul

Hồ Mai

291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.