Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah ma n’hâm suăl bơh bu nuyh R’đe

25/04/2019 19:37 G4T+7

Bu nuyh R’đe ndâk nar Bư brah ma n’hâm suăl gơi dăn brah yang ân gĕh nau uĕh ma bu nuyh tơm r’năk n’hanh kon mon sau gĕh nau ngăch mprăl n’hâm suăl, mâp âk nau lap tâm nau rêh.

Ăp drăp bu dŏng bư brah gĕh: ndrănh yăng, poăch sur mô rĭ djăr n’kuăng hôm e rêh, piăng… Bu jâu (bu ranh bon) mbăh kuăl ăp brah yang, jrŏng rnoi sĭt uănh nau bư brah, dăn nau uĕh lăng ma bu nuyh tơm wâl (bu nuyh dơi bu bư brah) n’hanh dôk ta ti bu nuyh dơi bu bư brah du mlâm kông gơi dăn nau ngăch mprăl ma n’hâm suăl. Jêh bư brah, ăp oh nô kônh wa tâm r’năk tât nhŭp ti lah uĕh n’hanh ân ndơ (kông) ma bu nuyh dơi bu bư brah…

Bu tur chĭng ân ntaih, bu nơm tơm r’năk mbơh nau bư brah ma n’hâm suăl tâm r’năk

Bu nơm tơm r’năk n’hanh bu jâu rơm drăp bư brah lah yang, dăn jrŏng rnoi ân gĕh nau ngăch mprăl n’hâm suăl ma r’năk

Ăp bu nuyh tâm r’năk tâm r’gâl ngêt ndrănh yăng

Chĭng dơi bu tur ta tâ rbŭn bư brah ma n’hâm suăl

Hồ Mai

209
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.