Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư Brah n’gar Bon tăm tơm Blang bơh bu nuyh Bu Nong

02/01/2020 09:41 G1T+7

Ðah nau rêh bu nuyh Bu Nong Preh ta xă Nâm Nung (Krông Nô), tơm Blang mpơl saơ nau dăng n’hâm suan Brah yang mât mray, rong Bon lan lĕ nau jêr jŏk. Yor nĕ, tât 3 – 5 năm du tb, bu nuyh Bon lan ta aơ ndâk tay nau Bư Brah n’gar Bon, tăm tơm Blang gơi kah gĭt n’hâm suan Brah Blang lĕ mât mray Bon lan, jêh rĭ dăn mih uĕh siăl uĕh, ăp tơm tăm hao jêng.

Drăp Bư Brah gĕh du mlâm ndrănh yăng dơm ta tơm Blang, du siên piăng, 3 mlâm play blân tăng, phe, mrăch ndrêh, ŭnh jrêng, sa ônh vên mpon… Ăp drăp aơ dơi bu dơm ta n’ha prit, blân tăng n’hanh mrăch ndrêh dơm ta n’ha êng.

RBŭn Bư Brah tăm tơm Blang dơi ndâk Bư 3 – 5 năm du tb gơi lah uĕh ma Brah tơm Blang lĕ mât mray, rong bu nuyh Bon lan gĕh nau rêh đăp mpăn.

Bư Brah n’gar Bon tăm tơm Blang lah tb gơi ăp oh mon kon sau gĭt nau way nau ndâk nau Bư Brah n’hanh ntĭm ren kon sau mât mray uĕh ăp ntil nau way bu nòng.

Bu ranh Bon lăch ta ko iăr sŏk m’ham dŏng m’hĭng ta tơm Blang.

Mỹ Hằng

1,109
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.