Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah m’ak sa ba mhe bơh bu nuyh S’tiêng

09/05/2019 14:26 G5T+7

M’ak sa ba mhe lah du ntil nau bư brah ntơm kal e bơh bu nuyh S’tiêng ta Bình Phước. Jêh rek ba lŏ, mir ba dơi bu chĭk nchŭk kloh, bon lan bu nuyh S’tiêng rbŭn, r’gŭm rơm ăp ntil nau kan gĕh ruăh r’nih ba, peh ba gơi bư brah lang yang.

Nau bư brah aơ gơi kah gĭt ma ăp brah yang tĕng nau way bơh bu nuyh S’tiêng lah gĕh brah trôk, brah neh, brah mih, brah ba… Jêh bư brah lah yang khăn păng bư brah ma jrŏng rnoi gơi dăn ân r’năk n’hanh bon lan gĕh du yăn tăm n’sĭt âk phe ba, dăn nau uĕh ma năm bơh gơi mih uĕh, siăl uĕh, ăp ntil tơm tăm hao jêng.

Ba mhe rek dơi bu nuyh bon lan S’tiêng phe jêng phe gơi sŏk bư brah lah yang, neh trôk

Bu nuyh tơm bư brah (bu ranh bon) ndrel ma bu nuyh bon lan dăp drăp ndơ bư brah

Bu ranh bon Ðiểu Ðố, 89 năm ta bon Bu Môn, bon jê Ðức Phong, n’qual Bu Dăng, n’gor Bình Phước răch brah kuăl brah yang n’hanh u che, jrŏng rnoi sĭt sêt ngêt sa ndrel ma bu nuyh bon lan

Jêh bu nuyh tơm bư brah răch brah, bu tur chĭng n’hanh uh n’ke r’pu drơu đrơu

Bon lan bu nuyh S’tiêng ntơm k’dŏ mprơ, m’ak pâl ta nar sa ba mhe

H’Mai

2,506
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.