Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv yangr đêx ntơưv nênhs Mạ

18/11/2021 09:40 G11T+7

Nênhs Mạ sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông, kror xac đinhs hâur đêx zov chênhr yangx thâuv xair qơư chia cxiv tsang jêx jos. Đêx ntơưv chor tsangs, hangr đêx, los sis kror đêx cxơưr ntơưv kror trôngz lo tuôv chiar shôngz lus sir zôngv. Tsôngv box los six zov chênhr đêx hur haz xangr mas muôx tsưr cangr đêx.

Nax shông, nênhs Mạ khênhx tsov cưv lêr côngv yangr đêx chia uô tsâus tsưr cangr đêx puz đêx hur chia sir zôngv haz uô nox. Ntơưv yangr đêx jêx jos zuôr vêv xinhz đu lus haz uô trôngx hlôngl, cxul ndix nxêz. Lêr vats zos: buô, keiz, mor, txir tsơưz, chơưr… Uô kangz côngv tangs ntơưv tsêr côngx đôngx, pêx xinhv jêx jos môngl tov yangr đêx chia côngv. Nênhs lâul uô chor nghi thưc uô tsâus tsưr đêx haz tso njêl đrul saz xangr chia njêl khênhr hluz, phuôv vangv, pêx xinhv ziv nuz ziv nox tsâu nangr sur. Phênhv xâul kangz, pêx xinhv chul đêx ntiv hur chor tâuz az kruôr chox lust sêr zôngv. Lêr côngv yangr đêx tsinhv muôx grê kruôz ntuôl tuz nhuôs, cxuô cxênhx hur jos tsuv tuôr tsês, por vêv, tsi uô ô nhiêmr hâur đêx…

Tsôngv box Mạ bangx lêr vâts côngv yangr đêx

Tsôngv box Mạ uô chor nghi thưc côngv ntơưv yangr đêx

Xâuk kangz lêr, tsôngv box Mạ uô cê nox sangx cxuô zangv nox tưz côngv tsưr ntơưv yangr đêx

Hồ Mai

331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.