Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah ndrâm dak bơh bu nuyh Mạ

18/11/2021 09:40 G11T+7

Tâm nau rêh bu nuyh Mạ tâm lam n'gor Dak Nong, nau kan joi dak dŏng jêng du ntil nau pah kan kh'lay gơi săch ntŭk ndâk bon. Dak hoch tă bơh leng, hoch tă bơh n'hor dak mô rĭ dak tă bơh trôm neh hoch ntơm bơh yôk dơi bu dơm dĭng n'kar dơ dak hoch dŏng. Bu nuyh bon lan uănh kh'lay dak kloh n'hanh mĭn ntu dak aơ gĕh brah mât.

Ăp năm, bu nuyh Mạ way ndâk nau bư brah ndrâm dak gơi mbah lah uĕh brah yang lĕ ân dak dŏng ngêt sa n'hanh dak dŏng bư mir jan ba. Ta ndrâm dak bon lan dơi bu mât kloh uĕh n'hanh nkra n'gar, ndâk tơm gêy. Ndơ dŏng bư brah gĕh: sur, iăr, tăp iăr, prit, ndrănh yăng... Jêh mbah bư brah ta wâl rbŭn bon, bu nuyh bon lan trŭnh ta ndâm dak bư brah tơm. Bu ranh bon răch brah mbah lah uĕh ma brah dak n'hanh mbơk ka gơi dăn brah yang mât ka ngăch têh, deh gĕh âk ka kon, bu nuyh bon lan gĕh nau rêh rlau nar rlau hơm răm. Jêh dŭt bư brah, bu nuyh bon lan sŏk dak nkhŭt ta nông ndjôt sĭt ta wâl dŏng. Nau bư brah ndrâm dak hôm gĕh nau nkah oh mon kon sau, ăp bu nuyh tâm bon gĭt mray, mât, mô dơi bư bő dak dŏng...

Bu nuyh Mạ rơm ndơ dŏng bư brah ndrâm dak

Bu nuyh Mạ mbah bư brah lah yang ta ndâm dak

Jêh dŭt bư brah, bu nuyh Mạ rgŭm ngêt sa ndơ jêh bư brah ta ndâm dak

Hồ Mai

332
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.