Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv yangr đêx ntơưv nênhs Mas

14/03/2019 15:04 G3T+7

Nax shông, nênhs Mas tsov cưv lêr côngv yangr đêx chia uô tsâus tsưr xinhz đêx tso muôx đêx nyaz, puz côngz môngr iz shông đhâu haz thor shông yaz nangs chuô huv…

Ntơưv đêx jêx jos zuôr lo suô qiz đu lus haz uô trôngx lôngl, ndix nxêz. Lêr vâts bangx côngv muôx: Buô, keiz, mor, txir tsơưz, chơưr…

Nênhs lâul cxênhz seiz lêr vâts pêx xinhv bangx tuôx côngv tsưr xinhz

Uô kangz côngv tangs ntơưv côngs đôngx, pêx xinhv hur jos txangr môngl txus yangr đêx chia côngv yangr đêx

Nênhs lâul uô chor nghi thưc uô tsâus tsưr xinhz đêx

Pêx xinhv khoz đruôl chiêng hur uô lêr côngv ntơưv tsêr côngx đôngx haz yangr đêx

Mẫn Doanh

311
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.