Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah ndrâm dak bơh bu nuyh Mạ

14/03/2019 15:04 G3T+7

Ăp năm, bu nuyh Mạ way ndâk tâ bư brah ndrâm dak gơi lah uĕh ma brah dak lĕ ân ma bon lan gĕh dak kloh dŏng, gĕh âk nau lap tâm ăp năm lĕ lăn n’gang dăn brah dak ân du năm mhe mih uĕh, siăl uĕh…

Ta ndrâm dak tâm bon dơi bu mpêh bư ân uĕh n’hanh ndâk n’gar lăp. Drăp dŏng bư brah gĕh: sur, iăr, piăng, tăp iăr, prit, ndrănh yăng…

Bu ranh bon ksiêm drăp bu nuyh bon lan rơm lor ma bư brah lah yang

Jêh bư brah ta wâl rbŭn bon, ăp bu nuyh tâm bon lan trŭnh ta ndrâm dak gơi bư brah ndrâm dak

Bu ranh bon bư brah lah uĕh nuih n’hâm ma brah dak

Bu nuyh bon lan tur chĭng ta tâ bư brah ta wâl rbŭn bon n’hanh ndrâm dak

Mẫn Doanh

312
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.