Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon kan tanh rui ntơm kăl e ta Dak Ha

08/08/2019 15:19 G8T+7

Khay 6/2019, UBBL n’gor lĕ ndâk njêng bon kan tanh rui ntơm kăl e bơh bu nuyh Bu Nong ta bon Ting Wel Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) đah 15 bu nuyh kan.

Bon bư nau kan aơ dơi ndâk njêng gơi n’hao, mât mray nau kan tanh rui ntơm kăl e bơh Bu Nong bư gĕh nau kan, n’sĭt prăk ma ăp bu nuyh pah kan. Tât ta bon bư nau kan vâng tanh aơ, bu năch dơi uănh bu vâng tanh, r’văt ăp ntil drăp ndơ dơi bu vâng tanh tâm ban gĕh sah, waih, nĭr, dŭng chê piăng, i ŭng, pam nhŭp ka… dơi tanh tă bơh gle, n’kar, rse reh, rse iêl.

Gru K’Siêng ntĭm ăp bu nuyh ba bă tâm bon nau tanh sah ân uĕh

U H’Yah lah du huê bu nuyh blau tanh dŭng chê piăng

​​

Gĕh mông mô ru, che K’Trơi gŭ tanh dông, nĭr...

Nô K’Ier tanh pam nhŭp ka ngăch ngăn

A Trư-Mai Anh

2,778
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.