Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon vâng tanh ntơm kăl e bơh bu nuyh Bu Nong

26/12/2019 10:26 G12T+7

Bon Kon Hao, xă Dak Ha (Dak Glong) gĕh rlau 60% bu klô, bu ur blau tanh sah siau, vâng tanh bŭt ao. N’gor lĕ ruăh bon Kon Hao bư ntŏk r’lu jâng bơh trong hăn pâl “Nau mprơ dak n’hanh ŭnh tâm Kông viên neh ntu Dak Nong.

Ta aơ, bu năch dơi uănh bu nuyh bon lan bư ndơ dŏng ntơm kăl e bơh bu nuyh Bu Nong tĕng nau kan vâng tanh. Jêh ksiêm n’hanh mĭn joi tâm nau kan, abaơ, n’gor dôl ndâk njêng bon Kon Hao jêng “Bon bư nau kan vâng tanh bơh bu nuyh Bu Nong”, suy kơl mât mray, bư gĕh nau pah kan ma bon lan n’hanh bư hao ntŏk ân bu năch hăn pâl.

Ăp ntil ndơ dŏng aơ dơi tanh đah ti tă bơh tơm n’kar, gleh…

Nau tanh sah siau yor bu klô tanh

Nau vâng tanh bŭt ao dơi oh nur bu ur mât mray n’hanh ntĭm nti

Mỹ Hằng

2,352
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.