Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lan toav “Thưv thach sâu khâuz nhangz”

25/04/2019 19:37 G4T+7

Ntơưv Đăk Nông, muôx tsox lưu “Thưv thach sâu khâuz nhangz" chênhr mangx lo chor hluôs uô trơưs đrul hanhx đôngs zus môngl sâu khâuz nhangz, sang đuô tsuô sâuv mangs xar hôis, kruôz hu cxuô lênhx môngl côngv sâu khâuz nhangz.

Phams Trung Kiên, jos 4, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tưz hu ntâu lênhx nênhs hluôs côngv sâu khâuz nhangz vêv xinhz môi trươngx

Los six ntâu shênhv jông gâux tưz haz tangz tov lo xang puv tâu “Thưv thach sâu khâuz nhangz” los six muôx kangz hâu haz muôx anhv hươngv lux. Tsox lưu “Thưv thach sâu khâuz nhangz” chox lus grê tsinhz tas, muôx kangz hâu thâuv khuênr khich lo cxuô lênhx côngv têk por vêv môi trươngx, xang đhâu hanhx đôngs côngv uô cê sâu khâuz nhangz thaiv, vêv xinhz kror qơư zus uô nênhx nhoz.

Ntơưv sir jul car nhênhs, tix lâul Đa Minh Sơn nhoz Đăk Song tưz hu grul lo chôngz lênhx canr bôs, đoanx viên thanh niên sâuv thangx tsangv côngv sâu khâuz nhangz

Đặng Hiền

275
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.